top of page

แหล่งดำน้ำเกาะช้าง

"เรือหลวงช้าง"
(U.S. Warship HTMS Chang)

dive site ที่ทำให้เกาะช้างกลายเป็นหนึ่งในอันดับต้นๆของสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อการดำน้ำของประเทศไทย

นักดำน้ำต่างพร้อมใจเข้ามาแวะชมเพื่อได้เห็นการเติบโตที่รวดเร็วของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลรอบๆเรือลำนี้

”เรือหลวงช้าง” เป็นซากเรือจมที่ใหญ่ที่สุดที่นอนอยู่ใต้ก้นท้องทะเลไทย โดยมีขนาดใหญ่ที่น่าประทับใจ คือ ความยาว 100 เมตร ความสูง 15 เมตร!

เรืออเมริกันลำนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และถูกมอบหมายให้มาทำหน้าที่ในหน่วยทหารเรือไทยเมื่อ พ.ศ. 2504

ก่อนได้รับการปล่อยจมสู่ใต้ท้องทะเลเกาะช้างเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งเป็นการวางเรือจมที่สง่างาม​ที่สุด

เรือบุหลัน สเตลล่า ดำน้ำเกาะช้าง
bottom of page