top of page
เรือบุหลัน สเตลล่า Coral Grand Voyage ดำน้ำชุมพร ดำน้ำเกาะช้าง Chumphon diving

ดำน้ำชุมพร

ทริป 1 วัน

เส้นทาง

ร้านเป็ด ร้านไก่

ทริปร้านเป็ด ร้านไก่

เรือบุหลัน สเตลล่า Coral Grand Voyage ดำน้ำชุมพร ดำน้ำเกาะช้าง Chumphon diving

ร้านเป็ด ร้านไก่

3,500 บาท (ปกติ 3,800 บาท)

ร้านเป็ด ร้านไก่

 • 07:30 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

 • 08:00 ขึ้นเรือที่หน้าหาดทุ่งวัวแล่น

 • 10:00 Dive 1 - ร้านเป็ด

 • 11:30 รับประทานอาหารเที่ยง

 • 12:30 Dive 2 - ร้านไก่

 • 14:00 เดินทางกลับหาดทุ่งวัวแล่น

 • 17:00 ถึงหน้าหาดทุ่งวัวแล่น

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

2,800 บาท (ปกติ 3,000 บาท)

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

 • 07:30 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

 • 08:00 ขึ้นเรือที่หน้าหาดทุ่งวัวแล่น

 • 10:00 Dive 1 - ร้านเป็ด

 • 11:30 รับประทานอาหารเที่ยง

 • 12:30 Dive 2 - ร้านไก่

 • 14:00 เดินทางกลับหาดทุ่งวัวแล่น

 • 17:00 ถึงหน้าหาดทุ่งวัวแล่น

เรือบุหลัน สเตลล่า Coral Grand Voyage ดำน้ำชุมพร ดำน้ำเกาะช้าง Chumphon diving
bottom of page