top of page
ดำน้ำชุมพร ดำน้ำเกาะช้าง Chumphon diving

แพ็กเกจดำน้ำเกาะช้าง

เส้นทาง

ทริปเกาะช้าง - ตราด 3 วัน 2 คืน

3d2n kohchang

3 วัน 2 คืน 8 ไดฟ์ 7 มื้อ
13,750 บาท/ท่าน
(ปกติ 14,900 บาท)

Day 1 ตราด-เกาะช้าง

07:00 ลงเรือ

11:00 Dive 1 – หินราบเหนือ

12:30 อาหารเที่ยงบนเรือ

13:30 Dive 2 – เรือหลวงช้าง

15:00 Dive 3 – เรือหลวงช้าง

17:00 ขึ้นเกาะช้าง

19:00 อาหารเย็นที่รีสอร์ท

Day 2 เกาะช้าง

07:30 อาหารเช้า

08:30 ลงเรือ

10:30 Dive 4 – บลูเบอรี่ ฮิล

12:00 อาหารเที่ยงบนเรือ

13:30 Dive 5 – เรือหลวงช้าง

15:00 Dive 6 – หินราบใต้

17:00 ขึ้นเกาะช้าง

19:00 อาหารเย็นที่รีสอร์ท

Day 3 เกาะช้าง-ตราด

07:30 อาหารเช้า

08:30 ลงเรือ

10:30 Dive 7 – เรือหลวงช้าง

12:00 อาหารเที่ยงบนเรือ

13.30 Dive 8 – หินลูกบาศก์

16:00 ขึ้นฝั่งที่แหลมงอบตราด

ราคานี้รวม:

-อาหารตามแพ็คเกจ อาหารว่างและเครื่องดื่มบนเรือ

-ค่าดำน้ำ 8 ไดฟ์

-ที่พัก 2 คืน

-หน้ากากดำน้ำ+เสื้อชูชีพสำหรับ Snorkeling

ราคานี้ไม่รวม:

-ค่าเช่าอุปกรณ์ Scuba 500.-/วัน (ไม่รวม Dive computer)

-ค่าเดินทางไปกลับตราด

-ค่าเช่าไฟฉาย 200.-/วัน

ดำน้ำชุมพร ดำน้ำเกาะช้าง Chumphon diving
2d1n kohchang

ทริปเกาะช้าง - ตราด 2 วัน 1 คืน

ดำน้ำชุมพร ดำน้ำเกาะช้าง Chumphon diving

2 วัน 1 คืน 5 ไดฟ์ 4 มื้อ
8,500 บาท/ท่าน (ปกติ 8,900 บาท)

Day 1 ตราด-เกาะช้าง

07:00 ลงเรือ

11:00 Dive 1 – หินราบเหนือ

12:30 อาหารเที่ยงบนเรือ

13:30 Dive 2 – เรือหลวงช้าง

15:00 Dive 3 – เรือหลวงช้าง

17:00 ขึ้นเกาะช้าง

19:00 อาหารเย็นที่รีสอร์ท

Day 2 เกาะช้าง-ตราด

07:30 อาหารเช้า

08:30 ลงเรือ

10:30 Dive 4 – เรือหลวงช้าง

12:00 อาหารเที่ยงบนเรือ

13.30 Dive 5 – บลูเบอรี่ ฮิล

16:00 –ขึ้นจากเรือที่แหลมงอบ

ราคานี้รวม:

-อาหารตามแพ็คเกจ อาหารว่างและเครื่องดื่มบนเรือ

-ค่าดำน้ำ 5 ไดฟ์

-ที่พัก 1 คืน

-หน้ากากดำน้ำ+เสื้อชูชีพสำหรับ Snorkeling

ราคานี้ไม่รวม:

-ค่าเช่าอุปกรณ์ Scuba 500.-/วัน (ไม่รวม Dive computer)

-ค่าเดินทางไปกลับตราด

-ค่าเช่าไฟฉาย 200.-/วัน

bottom of page