cgd070906.jpeg

ดำน้ำเกาะช้าง

ทริป 1 วัน

 
เกาะช้าง_๒๑๐๑๐๘_0.jpg

ดำน้ำ 3 ไดฟ์

4,600 บาท (ปกติ 5,000 บาท)

เดินทางมาขึ้นเรือที่ท่าเรือแหลมงอบ

(สามารถจอดรถที่ท่าเรือได้)

 • 09:30 ขึ้นเรือ

 • 11:00 Dive 1 – หินราบ

 • 12:30 ทานอาหารเที่ยง

 • 13:30 Dive 2 – เรือหลวงช้าง

 • 15:00 Dive 3 – เรือหลวงช้าง

 • 17:00 ขึ้นเกาะช้างที่หาดทรายขาว

ดำน้ำ 2 ไดฟ์

3,400 บาท (ปกติ 3,800 บาท)

เดินทางมาขึ้นเรือที่ท่าเรือแหลมงอบ

(สามารถจอดรถที่ท่าเรือได้)

 • 09:30 ขึ้นเรือ

 • 11:00 Dive 1 – หินราบ

 • 12:30 ทานอาหารเที่ยง

 • 13:30 Dive 2 – เรือหลวงช้าง

 • 17:00 ขึ้นเกาะช้างที่หาดทรายขาว

PC120720.jpg