top of page
เรือบุหลัน สเตลล่า Coral Grand Voyage ดำน้ำชุมพร ดำน้ำเกาะช้าง Chumphon diving

แพ็กเกจดำน้ำชุมพร

เส้นทาง

2d2n

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร - ร้านเป็ด ร้านไก่ 2 วัน 2 คืน

เรือบุหลัน สเตลล่า Coral Grand Voyage ดำน้ำชุมพร ดำน้ำเกาะช้าง Chumphon diving

2 วัน 2 คืน 5 ไดฟ์ อาหาร 4 มื้อ
8,500 บาท (จากปกติ 9,200 บาท)

Day 1 หมู่เกาะชุมพร

07:30 ทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 ขึ้นเรือที่หน้าหาดทุ่งวัวแล่น

10.00 Dive 1-2

12:00 Lunch

13:00 Dive 3

17:00 ถึงฝั่ง

Day 2 เกาะร้านเป็ดร้านไก่

07.30 อาหารเช้าที่โรงแรม

08:00 ขึ้นเรือที่หน้าหาดทุ่งวัวแล่น

10:00 Dive 4

11:30 Lunch

12.30 Dive 5

17:00 ถึงฝั่ง

ราคานี้รวม:

-อาหารตามแพ็คเกจ อาหารว่างและเครื่องดื่มบนเรือ

-ค่าดำน้ำ 5 ไดฟ์

-ที่พัก 2 คืน

-หน้ากากดำน้ำ+เสื้อชูชีพสำหรับ Snorkeling

ราคานี้ไม่รวม:

-ค่าเช่าอุปกรณ์ Scuba 500.-/วัน (ไม่รวม Dive computer)

-ค่าเดินทางไปกลับชุมพร

-ค่าเข้าอุทยานฯ หมู่เกาะชุมพร (จ่ายบนเรือ) Scuba 240.-/วัน; Snorkeling 40.-/วัน

-ค่าเช่าไฟฉาย 200.-/วัน

ชุมพร - เกาะเต่า 3 วัน 2 คืน

3d2n

3 วัน 2 คืน 9-10 ไดฟ์ อาหาร 8 มื้อ
13,900 บาท (จากปกติ 15,200 บาท)

Day 1 ชุมพร-เกาะเต่า

07:30 ขึ้นเรือที่ท่าทะเลทรัพย์ ชุมพร

10:00 Dive 1

12:00 Lunch

15:00 Dive 2-3

16.00 กลับที่พัก

19:00 อาหารเย็น

Day 2 หินใบ-เกาะเต่า

07:00 ขึ้นเรือ

07:30 อาหารเช้าบนเรือ

09:00 Dive 4–5

12:00 Lunch

14.00 Dive 6

16:00 กลับที่พัก

18.00 Extra Night Dive (เพิ่ม 1,500.-)

19:00 อาหารเย็น

Day 3 เกาะเต่า-ชุมพร

07:00 อาหารเช้า

07:30 ขึ้นเรือ

08:00 Dive 7

11:00 Lunch

12.00 Dive 8-9 ที่อุทยานฯ หมู่เกาะชุมพร

18:00 ถึงท่าเรือทะเลทรัพย์ ชุมพร

ราคานี้รวม:

-อาหารตามแพ็คเกจ อาหารว่างและเครื่องดื่มบนเรือ

-ค่าดำน้ำ 9 ไดฟ์

-ที่พัก 2 คืน

-หน้ากากดำน้ำ+เสื้อชูชีพสำหรับ Snorkeling

ราคานี้ไม่รวม:

-ค่าเช่าอุปกรณ์ Scuba 500.-/วัน (ไม่รวม Dive computer)

-ค่าเดินทางไปกลับชุมพร

-ค่าเข้าอุทยานฯ หมู่เกาะชุมพร (จ่ายบนเรือ) Scuba 240.-/วัน; Snorkeling 40.-/วัน

-ซื้อ Night Dive เพิ่ม 1,500.-/ไดฟ์ (เฉพาะเส้นทางชุมพร-เกาะเต่า)

-ค่าเช่าไฟฉาย 200.-/วัน

เรือบุหลัน สเตลล่า Coral Grand Voyage ดำน้ำชุมพร ดำน้ำเกาะช้าง Chumphon diving

ชุมพร - เกาะเต่า - หินใบ 4 วัน 3 คืน

4d3n

4 วัน 3 คืน 13-14 ไดฟ์ 11 มื้อ
18,300 บาท (จากปกติ 19,900 บาท)

Day 1 ชุมพร-เกาะเต่า

07:00 ขึ้นเรือที่ท่าทะเลทรัพย์ ชุมพร

07:30 อาหารเช้าบนเรือ

10:00 Dive 1

12:00 Lunch

15:00 Dive 2-3

16.00 กลับที่พัก

19:00 อาหารเย็น

Day 2 หินใบ-เกาะเต่า

07:00 ขึ้นเรือ

07:30 อาหารเช้าบนเรือ

09:00 Dive 4–5

12:00 Lunch

14.00 Dive 6

16:00 กลับที่พัก

18.00 Extra Night Dive (เพิ่ม 1,500.-)

19:00 อาหารเย็น

Day 3 เกาะเต่า

07:30 อาหารเช้า

08:30 ขึ้นเรือ

10:00 Dive 7-8

12:00 Lunch

14.00 Dive 9-10

16:00 กลับที่พัก

19.00 อาหารเย็น

Day 4 เกาะเต่า-ชุมพร

07.00 อาหารเช้า

07:30 ขึ้นเรือ

08:00 Dive 11

11:00 Lunch

12.00 Dive 12-13 ที่อุทยานฯ หมู่เกาะชุมพร

18:00 ถึงชุมพร

ราคานี้รวม:

-อาหารตามแพ็คเกจ อาหารว่างและเครื่องดื่มบนเรือ

-ค่าดำน้ำ 13 ไดฟ์(ไม่รวมไนท์ไดฟ์)
-ที่พัก 3 คืน

ราคานี้ไม่รวม:

-ค่าเช่าอุปกรณ์ Scuba 500.-/วัน (ไม่รวม Dive computer)

-ค่าเดินทางไปกลับชุมพร

-ค่าเข้าอุทยานฯ หมู่เกาะชุมพร (จ่ายบนเรือ) Scuba 240.-/วัน; Snorkeling 40.-/วัน

-ซื้อ Night Dive เพิ่ม 1,500.-/ไดฟ์ (เฉพาะเส้นทางชุมพร-เกาะเต่า)

-ค่าเช่าไฟฉาย 200.-/วัน

เรือบุหลัน สเตลล่า Coral Grand Voyage ดำน้ำชุมพร ดำน้ำเกาะช้าง Chumphon diving
bottom of page